Wat meer over mijn eindwerk

Het doel van mijn eindwerk was om een hand te ontwikkelen die draadloos bewegingen van een handschoen kan kopiëren. Het project dient als een demonstratie voor de kennis en vaardigheden die ik op het GTI heb opgebouwd.

Bij het ontwikkelen van het eindwerk ondervond ik natuurlijk enkele problemen. Zoals de Bluetooth-verbinding tussen de hand en de handschoen te maken en de sensordata van de handschoen op een goede manier te verwerken en naar de servo motoren te sturen. Om deze problemen op te lossen heb ik veel onderzoek gedaan en verschillende oplossingen geprobeerd. De hand zelf 3D-printen en in elkaar steken liep ook niet vlekkeloos, componenten braken of prints mislukten.

Het dossier bevat hardware-diagrammen, Eagle schema’s van de hardware en flowcharts van de softwarecode. Ook zijn de gebruikte onderdelen en software beschreven, samen met mijn website en planning. Het eindresultaat van het eindwerk is een functionele draadloze hand die in staat is om de bewegingen van de handschoen draadloos te kopiëren. Natuurlijk zijn er enkele beperkingen zoals het aantal graden van beweging. Om dit te verbeteren zouden er meer servo motoren nodig zijn. Maar hierdoor zou de omvang van de voorarm groter worden en het ontwerp van de vingers complexer worden, wat niet praktisch is en niet de vaardigheden die ik tijdens mijn studierichting heb ontwikkeld demonstreert.